Copyright 2023 - Fundacja Kolos

"Wyjątkowe rodzicielstwo. Adopcyjne historie"

Wydawca: Fundacja Kolos.


Ewa Kozdrowicz, Grażyna Niedzielska,
Monika Jagodzińska (red)
Wyjątkowe rodzicielstwo.
Adopcyjne historie
Warszawa 2010

 

Cena jednego egzemplarza: 30 zł (plus koszt wysyłki).

 

Przygotowanie tej szczególnej książki wiąże się z 50-tą rocznicą powstania Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego TPD w Warszawie.
To pół wieku pracy a właściwie służby na rzecz dzieci i rodzin. Dzieci potrzebujących bezpiecznego, kochającego domu i rodziców chcących taki dom stworzyć. Dzieci poszukujących w dorosłości swoich korzeni i rodziców biologicznych będących w trudnej sytuacji życiowej nie pozwalającej na zatrzymanie dziecka.

Publikacja jest realizacją pomysłu na pokazanie wszystkich uczestników procesu adopcyjnego w perspektywie ich własnych doświadczeń.
Część pierwsza książki zawiera przedstawienie historii i aktualnych form działalności Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego TPD a także artykuły przygotowane właśnie przez pracowników placówki dotyczące przywiązania w adopcji, budowania poczucia własnej wartości i rozwoju tożsamości u adoptowanych dzieci, jawności adopcji czy współpracy z Oddziałem Preadopcyjnym. Nie są to opracowania teoretyczne, ale wiedza oparta na bogactwie własnego doświadczenia.
Część druga książki (Adopcja – Rodzice – Dzieci) to oddanie głosu tym, dla których rodzina adopcyjna wiąże się z różnymi emocjami i refleksjami – rozpaczą i nadzieją na lepsze życie dla własnego dziecka (matki biologiczne), oczekiwaniem na pojawienie się dziecka (przyszli rodzice), realizacją marzeń o dziecku (rodzice adopcyjni), wdzięcznością dzieci za opiekę, ale też chęcią poznania i zrozumienia decyzji matki biologicznej (dorosłe adoptowane dzieci).
Pomiędzy wszystkimi aktorami sceny adopcyjnej jest ośrodek ze swoimi pracownikami, zaangażowanymi w informowanie, przygotowanie, wspieranie – pomoc na każdym etapie adopcyjnego procesu.
Część trzecia książki (Materiały dla rodziców) to informacje o programach szkolenia dla kandydatów na rodziców adopcyjnych a także materiały będące elementem pracy z nimi (listy do rodziców biologicznych, bajki dla dzieci, lektury do przeczytania i dyskusji).

Do książki dołączony jest niezwykły film przygotowany przez Marcina Janosa Krawczyka „6 tygodni”, który pokazuje pierwsze sześć tygodni z życia małego, właśnie urodzonego człowieka. Zdaniem reżysera jest tu ogromna szansa na uświadomienie ludziom, że matki oddające dzieci nie czynią tego z wygody, egoizmu, ale często z realnej oceny swojej sytuacji życiowej, nierzadko biednej, samotnej, wielodzietnej, bezrobotnej itd.

Książkę kierujemy przede wszystkim do osób zainteresowanych adopcją jako doświadczeniem osobistym na różnym etapie przeżywania. Ale także do pracowników ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w całym kraju i innych osób/instytucji zaangażowanych w budowanie systemu pracy prewencyjnej z rodziną i rodzicielstwa zastępczego w środowisku lokalnym.

Mamy też nadzieję, że sięgną po nią po prostu wszyscy zainteresowani adopcją jako formą Wyjątkowego Rodzicielstwa.

Biuro Regionalne Fundacji Kolos:

ul. Legionów 24a/1
05-220 Zielonka
tel. 605 850 048

Bartłomiej Domagała

Prezes Fundacji
tel.: 0 605 850 048

Kamila Domagała

Wiceprezes
tel.: 0 663 441 446

Wyślij zapytanie