Copyright 2022 - Fundacja Kolos

Warsztaty Kulinarne oraz Żywieniowe.

Zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz żywieniowe dla podopiecznych Fundacji KOLOS (organizacja partnerska Banku Żywności SOS w Warszawie biorącą udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020).

Termin Warsztatów: 20.04.2017 r. (czwartek);
MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 2 w Zielonce, ul. Powstańców 3, 05-220 Zielonka
(w sali fundacji Kolos za zielonymi drzwiami, na parterze szkoły tuż przy wejściu głównym)

Godz. 14.30 – 16.00:
warsztat kulinarny dla dzieci – „Zdrowe danie, dziecięce gotowanie”;

Godz. 16.30 – 18.00:
warsztat żywieniowy dla dorosłych – „Zasady prawidłowego żywienia”.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Biuro Regionalne Fundacji Kolos:

ul. Legionów 24a/1
05-220 Zielonka
tel. 605 850 048

Bartłomiej Domagała

Prezes Fundacji
tel.: 0 605 850 048

Kamila Domagała

Wiceprezes
tel.: 0 663 441 446

Wyślij zapytanie