Copyright 2021 - Fundacja Kolos

Projekt "Aktywna młodzież na rzecz Warszawy" realizowany był w ramach zadania publicznego z zakresu oświaty i wychowania, mającego na celu aktywizację młodzieży.

Opis projektu:

Na terenie Warszawy jest duża grupa młodzieży działająca w sposób nieformalny, która realizuje dużo ciekawych projektów, które wpływają na polepszenie wizerunku zarówno młodzieży, jak i samego miasta. Dużo takich spotkań odbywa się na osiedlach, w parafiach, w szkołach. Najważniejszym rezultatem tych działań jest spędzanie wolnego czasu ciekawie, ambitnie, bezpiecznie – z dala od komputera, telewizora oraz używek.

Niestety wiele z tych projektów nie ma szansy na realizację ze względu na trudności w ich sfinansowaniu.

Powierzone Fundacji Kolos środki finansowe mają być odpowiedzią na potrzeby grup nieformalnych działających na terenie Warszawy np. przy parafiach, osiedlach, szkołach. Pierwszeństwo w pozyskiwaniu tych środków finansowych ma młodzież gimnazjalna i licealna z dzielnic: Praga Południe, Praga Północ, Wawer, Rembertów, Wesoła, Targówek.

Celem opisywanego projektu jest przede wszystkim  aktywizacja młodzieży oraz  wsparcie kreatywnych form działania młodzieży na rzecz innych osób z grup rówieśniczych. Dzięki temu młodzi ludzie będą mieli możliwość budowania pozytywnego wizerunku siebie na tle swoich grup rówieśniczych, a także budowanie pozytywnego wizerunku miasta.

Realizacja projektu będzie przebiegała w kilku fazach.

- plakaty i ulotki w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

- banery na stronach internetowych ww. szkół,

- nawiązanie współpracy z Archidiecezją Warszawsko – Praską w celu dotarcia do grup nieformalnych działających na terenie parafii w dzielnicach gdzie będziemy realizować projekt,

- plakaty na terenie osiedli objętych projektem,

- strony internetowe dzielnic,

- strona internetowa Fundacji Kolos.

Faza II: Szkolenie grup nieformalnych

Szkolenie będzie dotyczyło tego,  jak napisać wniosek o grant i w jaki sposób o niego aplikować. W ramach szkolenia dotyczącego tego, jak pozyskać grant, zajęcia będą odbywały się na terenie Ośrodka Socjoterapeutycznego u Sióstr Felicjanek na ul. Azaliowej 17.

Grupa nieformalna będzie mogła aplikować o wniosek wypełniając elektroniczną aplikację wniosku, która zostanie zapisana na serwerze Fundacji Kolos. Szkolenie będzie miało za zadanie wyjaśnienie, w jaki sposób wypełnić odpowiednio aplikację, jak prawidłowo stworzyć budżet zadania i zapoznać starających się o środki finansowe, w jaki sposób będą oceniane wnioski.

Planujemy w trakcie realizacji zadania 2 terminy takich spotkań.

Oprócz szkoleń będzie można uzyskać wszelkie informacje telefonicznie i mailowo.

Faza III Składanie grantów, kryteria oceny wniosków.

W ramach projektu zakładamy 2 terminy składania wniosków o grant (do 30 października i do 30 listopada br.). Oceny formalnej i merytorycznej wniosków będzie dokonywała 3-osobowa komisja asesorów.  Na podstawie ich oceny zostanie stworzona lista rankingowa, dzięki której zostaną przyznane granty do wyczerpania przewidzianych transz w danym terminie.

Do oceny wniosku będą brane pod uwagę następujące czynniki:

 Czy realizowany projekt jest zgodny z postawionym celami projektu?

 Jaki zasięg ma realizowany projekt ( osiedle, dzielnica, parafia, szkoła)?

 Jaki charakter ma realizowany projekt (aspekt wydarzenia: kulturalny, sportowy, etc.)?

Faza IV Przyznanie grantu.

Na podstawie listy rankingowej zostaną przyznane granty. Osoby reprezentujące grupę nieformalną podpisują z naszą organizacją umowę na realizację grantu. Środki będą przekazane na podstawie złożonego sprawozdania po realizacji zadania ( jeżeli będą poniesione przez grupę gotówką) lub będą wypłacane za pomocą płatności przelewowej na podstawie zapotrzebowania wynikającego z grantu.

Na koniec realizacji zadania grupa ma obowiązek złożenia pisemnego sprawozdania.

Faza V Ewaluacja projektu.

Koordynator zadania z ramienia Fundacji przeprowadzi 2 ankiety ewaluacyjne w trakcie trwania zadania realizowanego przez grupę nieformalną. Ankieta będzie przeprowadzona na początku realizacji zadania i po zakończeniu realizacji zadania.

Faza VI Rozliczenie projektu przez grupę nieformalną.

Obowiązkiem grupy nieformalnej będzie złożenie pisemnego sprawozdania, które będzie zawierało część merytoryczną i finansową zadania. Do sprawozdania należy dołączyć również dokumentację fotograficzną  oraz materiały promocyjne, które zostały wydane podczas realizacji zadania.

 

Biuro Regionalne Fundacji Kolos:

ul. Legionów 24a/1
05-220 Zielonka
tel. 605 850 048

Bartłomiej Domagała

Prezes Fundacji
tel.: 0 605 850 048

Kamila Domagała

Wiceprezes
tel.: 0 663 441 446

Wyślij zapytanie